9a1f2017-bbab-48d7-9f5d-18680a45e1c7.JPG

DJgroep heeft een uitgebreid diensten aanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het aanleggen van tuinen

  • Het plaatsen van beschoeiing en damwanden

  • Het aanbrengen van duikers en bruggen

  • Het realiseren van steigers en vlonders

  • Het (ont)graven van vijvers en waterpartijen

  • Het aanbrengen van straatwerk

  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden